درباره انگوران

اين روستا در حدود 60 كيلومتري شهرستان چالوس واقع شده و يكي از روستاهاي منطقه كلاردشت مي باشد كه از شهر كلاردشت نيز حدود 60 كيلومتر فاصله دارد

به دليل اينكه اجداد اكثر اهالي اين روستا از اهل طالقان بوده و اين روستا در مجاورت طالقان نيز قرار دارد به انگوران طالقان نيز معروف است .

گزارش تخلف
بعدی